İçeriğe geç

Makaleler

Otizmde Ergenlik

Otizmli bireylerin cinsel gelişimleri normal gelişim gösteren ergenler ile aynıdır. Onlar da bu dönemin getirdikleri değişimleri yaşıtları gibi yaşarlar. Fakat bu dönemde muhakeme, algılama ve kavrama becerilerindeki yavaşlamalardan kaynaklı farklılıklar görülebilir.

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Hareket Eğitimi

Hareket eğitimi; yaşam boyu motor davranışlardaki değişikliklere yol açan deneme fırsatı, cesaretlendirme, yönlendirme ve çevresel faktörün tümüdür. Temel hareket becerilerinin gelişimi, çocuğun motor gelişiminde temel unsurdur.

Selektif Mutizm (Seçici Dilsizlik) Nedir?

Bir çocuğun sosyal ortamlarda etkili bir şekilde konuşamaması ve iletişim kuramaması ile belirtileri ile ortaya çıkan çocukluk anksiyetesi bozukluğudur. Bu çocuklar güvenli ve rahat oldukları ortamlarda …

Otizme Rağmen Değil Otizmle Birlikte

Otizm, anne karnında tespiti henüz belli olmayan, yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan bir gelişim bozukluğu olarak tanımlanır. Bütün bu tanımlamaların ötesinde otizm, umuda yolculuktur. Bu yolculuk, bünyesinde birbirinden zorlu mücadelelerin yanında karşılıksız, salt sevgiyi de barındırır. Aynı zamanda iyi bir öğretmendir otizm. Sonsuz sabrı öğretir insana. Pes etmemeyi, pes edememeyi öğretir. Bıkmadan usanmadan her sabah, gözlerini evladın için açabilmeyi öğretir.

Otizmli Çocuklar için Oyun ve Oyuncak Seçimi

Çocuklar oyun yoluyla öğrenirler. Oyun, sosyal becerileri ve dili öğretmek için gereklidir; çocukluğun önemli bir parçasıdır ve çocukların yaratıcılıklarını, hayal güçlerini besler. Engelli çocuklar da çocuktur ve oyun ihtiyaçlarının gelişim düzeylerine, engel türlerine, kapasitelerine ve yaşlarına göre en uygun biçimde karşılanması gerekir.

Sinemada Otizm Nasıl Temsil Ediliyor?

1960’ların sonundan beri, otizmi kurgusal karakterlerle tasvir eden filmler yapılıyor. Bu filmlerin gerek senaryoları gerekse karakterlerin özellikleri açısından otizmi ele alış biçimleri birbirinden farklı. Ortak özellikleri otizmli bireyleri sinemada görünür kılmak olsa da sinema filmlerinin bazıları klişelerin etrafında dolaşıyor, bazıları şaşırtıcı manevralarla otizmlileri güçlendirecek mesajlar veriyor, bazıları da gerçek yaşam öykülerini perdeye taşıyarak farklı hikayelere tanıklık etmemizi sağlıyor.

Sanat ve Otizme Etkisi

Her bir çocuk, her bir birey, bizim için önemlidir. Sanat eğitimi de her çocuk için önemlidir. Toplumu çağdaş seviyeye yükselten çocuklarımız ve bizler değil miyiz? Sanat değil midir?