İçeriğe geç

Makaleler

Otizm ve Kardeş İlişkileri

Toplumun en küçük yapı taşı ailedir. Ailede birden fazla çocuk olduğunda çocuklar arasında kardeşlik kavramı oluşmakta ve kardeş ilişkisinden söz etmek mümkün olmaktadır. Kardeş ilişkilerinde yaşanan duygu durumları normal gelişim gösteren kardeşler arasında yaşananlara göre ailede otizmli bir kardeşe sahip olunduğunda çok daha fazla görülmektedir.

Ailelere Göre Otizm için Neler Eksik?

Otizm için herkes bir şeyler yapıyor. Eylem planları, modüller, çalıştaylar, kongreler, eğitimler… Peki yıl olmuş 2022 ve hala benzer sıkıntılar varsa temelde ne eksik? Yapılan çalışmalar da yetersiz kalan nedir?

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme

Beslenme; yaşamın devamlılığının sağlanması, sağlığın korunması, büyüme ve gelişme için gerekli olan besin ögelerinin tüketilmesidir. Ancak OSB olan çocukların beslenme düzeyleri yetersiz ve dengesiz olmakla beraber, beslenme sorunları gastrointestinal sorunlar ve davranış problemleri ile paralellik göstermektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu’nun Erken Dönem Belirtileri

Ailelerin ve çocukla yolu kesişen her uzmanın, çocukların gelişiminde ortaya çıkabilecek farklılıkları tespit edebilmeleri için, çocukları çok iyi gözlemlemeleri ve değerlendirmeleri gerekmektedir. Tipik gelişimi bilmek, atipik gelişimi fark etmek için önkoşul niteliğindedir. OSB’li çocuklarda görülen erken dönem belirtilerini bilmek, vakaların tespitini hızlandırarak müdahale programlarının etkililiğini artıracağı için, büyük önem taşımaktadır.

Öğretmenim, Biz Neden Taklit Çalışıyoruz?

İnsan sosyal bir varlıktır ve gözlem yaparak birşeyleri görür, model alır ve uygularız. Şimdi sizlere, geçmişten bugüne, tipik gelişim gösteren bir bireyin, ufak anımsadığı taklit uygulamalarından bahsetmek istiyorum.

Otizmli Bireylerin Eğitiminde Aile Merkezli Uygulamaların Önemi

Çocukların gelişim alanlarının desteklendiği aile, ilk öğrenmelerin birlikte yaşandığı en önemli kurumdur. Otizmli çocukların eğitiminde ise erken dönemde başlanmış ve sürekli eğitim esastır. Otizm tanısı almış çocukların aileleri ise, çocuklarına nasıl faydalı olacaklarını, problem davranışlarıyla nasıl baş edebileceklerini bilememekte, gelişimleri hakkında bilgi almak istemektedirler.