İçeriğe geç

Sorularla Rehberlik Araştırma Merkezi


Sultangazi Rehberlik Araştırma Merkezi


Özel Eğitim Alt Sınıfı değil, Özel Eğitim Sınıfı –

Otistik değil, Otizmli

Soru 1: RAM’ın işlevleri nelerdir?

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde iki bölüm mevcuttur.

Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü  

Eğitsel tanılama ve okul yönlendirmesi yapılmaktadır. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

Soru 2: Öğrenci hangi durumlarda RAM’a ya da hastaneye yönlendirilmelidir?

Eğer çocuğunuzda otizm belirtileri olduğunu düşünüyorsanız ya da okuldaki öğretmeninizin bu yönde gözlemleri varsa ilk yapacağınız iş; herhangi bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan çocuk psikiyatristinden randevu almaktır.

Psikiyatristiniz çocuğunuza ‘’Otizm’’ tanısı koyduktan sonra ve hastaneden ÇÖZGER raporunuzu aldıktan sonra destek eğitim ve okul yönlendirmesi için RAM’a başvurmanız gerekir.

Soru 3: Tıbbi Tanı nedir?

Gittiğiniz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğunuzun ayrıntılı incelemesi yapıldıktan sonra doktorun koyduğu tanıya ‘’Tıbbi Tanı’’ denir.

Soru 4: Eğitsel Tanı nedir? Nasıl konur?

RAM, çocuğunuzun ÇÖZGER raporunda yer alan tıbbi tanısına bakarak ve çocuğunuzun performansını değerlendirerek randevu sırasında çocuğunuzun eğitsel tanısını koyar. Çocuğunuz performansına göre; ‘’Hafif, Orta, Ağır Otizm Spektrum Bozukluğu’’ şeklinde derecelendirilir.

Soru 5: Tıbbi Tanı olmadan RAM Eğitsel Tanı koyabilir mi?

Hayır. Otizm tanısında; RAM’ın eğitsel tanıyı koyabilmesi için öncelikle çocuğunuza hastanede tıbbi tanı konulması gerekir.

Soru 6: RAM’dan nasıl randevu alınır?

İkamet ettiğiniz ilçedeki RAM’a gerekli evraklarla doğrudan gidip başvurarak ya da internet üzerinden ‘’Ramdevu’’ sitesine girerek randevu alabilirsiniz. Bu konuda daha sağlıklı bilgi edinmek için ilçenizdeki RAM’ı arayabilirsiniz.

(Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa, okulunuzun bulunduğu ilçenin RAM’ına başvurmanız gerekir.)

Soru 7: RAM randevusu sırasında gereken evraklar nelerdir?

-Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilk defa geliyorsanız ya da 1,5 ve 9. sınıf öğrenci yönlendirmelerinde (kademe değişikliğinde) ‘’ Eğitsel Değerlendirme isteği Formu.’’

-Birey ve velinin kimlik fotokopisi

-Öğrencinin 4 adet vesikalık fotoğrafı

-Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu (Rehabilitasyon merkezine gidiyorsa)

– Sağlık Kurulu Raporu aslı ve fotokopisi

Soru 8: RAM’a getirilmesi gereken ‘’Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu’’ doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Öğrencinin okulundaki sınıf öğretmeni bu formu doldurmalıdır. Formun son sayfasında bulunan; sınıf öğretmeni, okul rehber öğretmeni ve veli görüşü yazısı alanları doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Formu okul müdürü imzalamalı ve okulun mührünü atmalıdır.

Soru 9: RAM’da hangi raporlar çıkarılır?

RAM’da öğrencinin ihtiyacına göre iki türde rapor çıkmaktadır.

1. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu (Destek Eğitim Raporu) : Öğrencinin rehabilitasyon merkezinden destek eğitim alabilmesi için gereken rapordur.

2. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu (Yönlendirme) : Öğrencinin okul yönlendirmesinin yapıldığı rapordur.

Soru 10: Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporları ne kadar süre içerisinde çıkar?

Öğrencinin incelenme tarihinden en geç 30 iş günü içinde raporlar çıkmaktadır.

Soru 11: RAM’da otizmli çocuklar nasıl değerlendirilir?

RAM öğretmeni, ‘’Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Kaba Değerlendirme Formu’’nda yer alan modül ve kazanımlar doğrultusunda öğrencinin performansını alır. Veli görüşmesi yaparak öğrenci hakkında daha detaylı bilgi alır.

Öğrenci her RAM’a geldiğinde dosyasının içindeki bu form doldurulur ve öğrencinin seneler içindeki gelişimi takip edilir.

Soru 12: RAM’da otizmli çocukların okul yönlendirmesi nasıl yapılır?

RAM’da yapılan inceleme sonrası RAM’da bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu öğrencinin okul yönlendirme kararını aşağıda belirtildiği şekillerde verebilir.

1.Tam zamanlı kaynaştırma kararı

2.Özel eğitim sınıfı kararı

3.Özel eğitim okulu kararı

Soru 13: Tam zamanlı kaynaştırma nedir? Tam zamanlı kaynaştırma yönlendirmesi nasıl yapılır?

Tam zamanlı kaynaştırma, özel gereksinimli çocuğun, normal gelişen akranları ile aynı sınıfta eğitim görmesidir. RAM yaptığı değerlendirme ve aile görüşmesi sonucunda çocuğunuzu tam zamanlı kaynaştırmaya uygun gördüğü takdirde yönlendirmesini yapar.

Soru 14: Öğretmenin kaynaştırma öğrencisi için yapması gereken uyarlamalar nelerdir?

Öğretmen öncelikle ailenin de katılımıyla kaynaştırma öğrencisi için BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlamalıdır. Öğrencisini sınıfta ön sıralara oturtmalıdır. Öğretmen sınıfta kaynaştırma öğrencisine öğretim yaparken hazırladığı BEP’e göre dersini işlemelidir. Öğrencisinin sınavlarını BEP’inde yer alan amaçlara göre hazırlamalıdır.

Soru 15: Özel eğitim sınıfı nedir? Özel eğitim sınıfına nasıl yönlendirme yapılır?

Özel eğitim sınıfı; devlet okullarının okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinin bünyesinde yer alır. Öğrencinin özel eğitim sınıfına gitme kararını RAM ve veli birlikte karar verir. Otizmli çocukların oluşturduğu bir özel eğitim sınıfı en çok 4 öğrenciden oluşmaktadır. Otizmli çocuklar aynı sınıfta 2 öğretmenin sorumluluğundadır.

Soru 16: Özel Eğitim Okulu Nedir? Özel eğitim okuluna yönlendirme nasıl yapılır?

Özel eğitim okulu, özel gereksinimli bireylerin aynı okul bünyesinde eğitim görmesidir. 2 çeşit özel eğitim okulu bulunmaktadır.

1.Mesleki Eğitim Merkezi: Hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin 3. Kademede bu okula yönlendirmesi yapılabilir. Okul yönlendirmesine RAM öğrenciyi değerlendirerek ve veli görüşmesi yaparak karar verir.

2.Özel Eğitim Uygulama Okulu: Orta-ağır düzeyde otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin 1,2 ve 3. Kademelerde bu okula yönlendirmesi yapılabilir. Okul yönlendirmesine RAM öğrenciyi değerlendirerek ve veli görüşmesi yaparak karar verir.

Soru 17: Okul yönlendirme raporu ne kadar süre geçerlidir?

Okul yönlendirme raporları öğrencinin kademesi bitene kadar geçerlidir.

Soru 18: Özel eğitim öğrencileri için okul öncesi eğitim en çok hangi aya kadar uzatılabilir?

78 ay a kadar uzatılabilir.

Soru 19: Okulun RAM’dan yönlendirilen öğrencileri kabul etmeme hakkı var mıdır?

Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre okulun böyle bir hakkı bulunmamaktadır.

Soru 20: Öğrenci, okulundaki destek eğitim odasından hangi durumlarda faydalanabilir?

 “Tam Zamanlı Kaynaştırma” raporu olan her öğrenci destek eğitim odasından eğitim alabilir.

Soru 21: Öğrencinin rehabilitasyon merkezinden haftada kaç saat destek eğitim alma hakkı vardır?

RAM’da alınan karar doğrultusunda öğrencinin haftada en çok 2 ders saati bireysel 1 ders saati grup eğitimi alma hakkı vardır.

Soru 22: Veli rehabilitasyon merkezinden aldığı eğitimden memnun değilse ne yapabilir?

Velinin yılda 2 kez kurum değiştirme hakkı bulunmaktadır.

Soru 23: RAM’da çıkarılan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporlarına nasıl itiraz edilir?

Veli raporu aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde, yeniden değerlendirilme isteğiyle Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna itiraz edebilir.

Soru 24: Otizmli öğrencisi olan veli, RAM’ın bünyesinde bulunan ‘’Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri’’ bölümünden nasıl faydalanabilir?

Veli destek almak istediği noktalarda doğrudan RAM’a başvurarak psikolojik destek alabilir.

Soru:25: RAM’da verilen destek eğitim raporu her ilde geçerli midir?

Evet. Öğrenci ülkenin her yerinden destek eğitim alabilir.


guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments