İçeriğe geç

Özel Eğitim ve Sınıf İçi Uygulamalar


Ayşegül Akkuş
Özel Eğitim Öğretmeni
Instagram: @online.ogretmen
Daha önceki sayıda “Özel Eğitimde Doğru Eğitim Programı Nasıl Olmalıdır?” diyerek özel gereksinimli bireylere yönelik, öğrenciyi merkeze alarak hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’ndan bahsettik. Kısaca BEP; özel eğitim hizmetlerinden yararlanması gereken öğrencilerin, akranları içerisinde veya özel eğitim sınıflarında bulunarak, yapabildiklerine odaklanarak hazırlanmış, öğretmen için bir yol haritası niteliğinde olan bireysel ve bir yıllık hedefleri içerecek şekilde programlanan eğitsel bir plandır.

Öğrenci için sağlanacak hizmetler kapsamında BEP hazırlandıktan sonra öğretmen, sınıf içi uygulamalarını daha ayrıntılı olarak Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı olarak kağıda döker. Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’na göre ayrıntılı olarak her dersin öğretmeni tarafından haftalık olarak hazırlanabilir. BÖP; o dersin işleniş planı olarak söylenebilir.

Bep içinde kabaca yer alan hedeflerin, ders saati içinde nasıl işleneceği, derste kullanılacak yöntem veya tekniklerin ne olduğu, sınıf ortamının tasviri, yapılacak uygulamanın süresi ayrıntılı olarak Böp yapılarak planlanır. Özel eğitim hizmetlerinden yararlanacak öğrencilerin öğretmenleri tarafından planlama yapılır ve uygulanır.

Özel eğitim sınıfında eğitim gören ya da kaynaştırma öğrencisi olarak destek eğitim gören tüm öğrenciler için farklı yaklaşım, yöntem ve teknikler gerekebilir. BEP ve BÖP planlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli durumlar öncelikle öğrenciyi ve ailesini iyi tanımak, iyi derecede gözlem ve değerlendirme yapmaktır. Öğrencilerin performanslarını değerlendirmeye yarayan formları kullanarak yapılan planlar sonucu, yetersizlikten etkilenmiş ve özel eğitimden yararlanacak tüm bireyler için farklı engel türlerine göre yaklaşımlar öğretmenler tarafından belirlenir.

Bahsettiğim model, yöntem veya teknikleri otizmli bir öğrenciye göre planlamak için gerekli süreç, BEP ve BÖP hazırlanarak ilerleyecektir.

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments